top of page

mercator bubbel

De mercator bubbel is een project in de openbare ruimte, liep van 4 december 2014 tot 14 februari 2015.
We bouwden ieder weekeind op het mercatorplein een architectonische installatie waarin we mensen uitnodigden.
Het doel was, laagdrempelige activiteiten te organiseren met door en voor de buurt. Dit door een podium te zijn voor alle soorten initiatieven als: buurtorganisaties, kookclubs, naaiateliers, repair cafes, en creatieven uit de buurt. Dit door het gezamenlijk organiseren van een aantal workshops, om deze vervolgens te presenteren in en om een aantal architectonische bouwsels.
Thema's waarmee is gewerkt zijn eenzaamheid, en zelfredzaamheid, die vorm en inhoud krijgen door gebruikt te maken van zaken als mode en voedsel. Zo kun je de verbindende functie van voedsel inzetten om mensen 'authentiek' voor elkaar te laten koken. Zo'n maaltijd is de perfecte laagdrempelige manier om elkaar te leren waarderen.
Een ander voorbeeld is de manier waarop wij ons kleden, en hoe dit overkomt op anderen. Hoe kijkt de jeugd bijvoorbeeld naar de kleedstijl van bejaarden en andersom! Jongeren zijn meesters in het vormgeven van hun uiterlijk. Hoe presenteer jij jezelf? hoe onderscheid jij je van de rest? Door een make over aan te bieden werken we toe naar een modeshow waarbij de deelnemers zich aan de buurt te presenteren!

inflatable bert kramer hamers mercatorplein
inflatable bert kramer hamers mercatorplein
inflatable bert kramer hamers mercatorplein

foto: Ernst van Deursen

bottom of page